Naše produkty

Zrná, ktoré stimulujú vaše zmysly

nasze produkty

Naše produkty

Zrná, ktoré stimulujú vaše zmysly

Vytvorili sme tím špecialistov na prípravu vlastných zmesí kávy zameraných na jemnú arómu a chuť získanú pri špeciálnych procesoch spaľovania. V našej ponuke máme kávové zrná pochádzajúce z oblastí, kde je ideálne prostredie na pestovanie kávových rastlín a toto prostredie si môžete vychutnať pri každom nasiaknutí našej kávy.

pozri produkty